PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : فایل دانلود مباحث بیست گانه مقررات ملی ساختمانامید عباسی
21st October 2008, 11:26 AM
مبحث اول............................................ ................................... تعاریف ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] F437950)
مبحث دوم............................................ ......................... نظامات اداری ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] F591763)
مبحث سوم......................................... حفاظت ساختمانها در برابر حریق ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] file%2F32661790%2F7dc248ab%2Fmabhase3.html)
مبحث چهارم........................................ ......... الزامات عمومی ساختمان ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] file%2F32661723%2F73fc0da%2Fmabhase4.html)
مبحث پنجم.......................................... مصالح و فراورده های ساختمانی ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] F598934)


مبحث ششم............................................ ....... بارهای وارد بر ساختمان ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] F679774)
مبحث هفتم.......................................... ...................... پی وپی سازی ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] F159684)
مبحث هشتم........................... طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] file%2F59371374%2F4ae0ec9e%2Fmabhas8.html)
مبحث نهم....................................... طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] F135950)
مبحث دهم......................................... طرح و اجرای ساختمانهای فولادی ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] file%2F32661561%2F8ed9b09c%2Fmabhase10.html)


مبحث یازدهم...................................... ........... اجرای صنعتی ساختمانها ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] F300030)
مبحث دوازدهم.................................... .. ایمنی و حفاظت كار در حین اجرا ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] F242699)
مبحث سیزدهم...................................... ..................... تاسیسات برقی ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] F236041)
مبحث چهاردهم..................... تاسیسات گرمایی، تعویض هواوتهویه مطبوع ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] F193114)
مبحث پانزدهم.................................... ........ آسانسورها و پله های برقی ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] F592918)


مبحث شانزدهم.................................... ................ تاسیسات بهداشتی ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] file%2F56772057%2F9cf5fcee%2Fmabhas-16.html)
مبحث هفدهم............. تاسیسات لوله كشی و تجهیزات گاز طبیعی ساختمانها ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] F323668)
مبحث هجدهم........................................ ......... عایق بندی و تنظیم صدا ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] file%2F32661657%2F4ed1f833%2Fmabhase18.html)
مبحث نوزدهم...................................... ....... صرفه جویی در مصرف انرژی ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] F907394)
مبحث بیستم........................................ ....................... علائم و تابلوها ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] F655426)

...................
مدیریت:فقط لینک 18 و 16 و 10 و 8 و 4 و 3 سالم هستنددانلود از سرور سایت:
لینک های سالم به ترتیب:

[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]

[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]

[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]

LaDy Ds DeMoNa
28th November 2008, 10:31 AM
([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] are%2Flink%2Fadd%2F%3Furl%3D[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] memari.mihanblog.com%2Fpost%2F2%26title%3D%25D9%25 85%25D9%2582%25D8%25B1%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25 AA%2520%25D9%2585%25D9%2584%25DB%258C%2520%25D8%25 B3%25D8%25A7%25D8%25AE%25D8%25AA%25D9%2585%25D8%25 A7%25D9%2586%2520%2528%25D9%2585%25D8%25A8%25D8%25 AD%25D8%25AB%2520%25D8%25A7%25D9%2588%25D9%2584%25 20-%2520%25D9%2585%25D8%25A8%25D8%25AD%25D8%25AB%2520 %25D8%25A8%25DB%258C%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2585 %2529)


مقررات ملی ساختمان

(دانلود رایگان)

مبحث اول ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] account%2Ffile%2F175002181%2F8f768acf%2FMabhas_1_M oghararat_Meli_Sakht.html)

تعاریف ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] account%2Ffile%2F175002181%2F8f768acf%2FMabhas_1_M oghararat_Meli_Sakht.html)

مقررات ملی ساختمان (دانلود رایگان) ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] account%2Ffile%2F175002181%2F8f768acf%2FMabhas_1_M oghararat_Meli_Sakht.html)

مبحث دوم ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] file%2F175058802%2F762a05e6%2FMabhas_2_Moghararat_ Meli_Sakht.html%3Fs%3D1)

نظامات اداری ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] file%2F175058802%2F762a05e6%2FMabhas_2_Moghararat_ Meli_Sakht.html%3Fs%3D1)

مقررات ملی ساختمان (دانلود رایگان) ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] file%2F175058802%2F762a05e6%2FMabhas_2_Moghararat_ Meli_Sakht.html%3Fs%3D1)
مبحث سوم ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] file%2F175058809%2Fe1f8dc6e%2FMabhas_3_Moghararat_ Meli_Sakht.html%3Fs%3D1)

حفاظت ساختمان ها دربرابر حریق ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] file%2F175058809%2Fe1f8dc6e%2FMabhas_3_Moghararat_ Meli_Sakht.html%3Fs%3D1)

مقررات ملی ساختمان (دانلود رایگان) ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] file%2F175058809%2Fe1f8dc6e%2FMabhas_3_Moghararat_ Meli_Sakht.html%3Fs%3D1)

مبحث چهارم ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] file%2F175075745%2Ffd499c1%2FMabhas_4_Moghararat_M eli_Sakht.html%3Fs%3D1)

الزامات عمومی ساختمان ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] file%2F175075745%2Ffd499c1%2FMabhas_4_Moghararat_M eli_Sakht.html%3Fs%3D1)

مقررات ملی ساختمان (دانلود رایگان) ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] file%2F175075745%2Ffd499c1%2FMabhas_4_Moghararat_M eli_Sakht.html%3Fs%3D1)

مبحث پنجم ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] file%2F175085828%2Fae339216%2FMabhas_5_Moghararat_ Meli_Sakht.html%3Fs%3D1)

مصالح و فرآورده های ساختمانی ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] file%2F175085828%2Fae339216%2FMabhas_5_Moghararat_ Meli_Sakht.html%3Fs%3D1)

مقررات ملی ساختمان (دانلود رایگان) ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] file%2F175085828%2Fae339216%2FMabhas_5_Moghararat_ Meli_Sakht.html%3Fs%3D1)

مبحث ششم ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] file%2F175101367%2F22fbaa51%2FMabhas_6_Moghararat_ Meli_Sakht.html%3Fs%3D1)

بارهای وارده بر ساختمان ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] file%2F175101367%2F22fbaa51%2FMabhas_6_Moghararat_ Meli_Sakht.html%3Fs%3D1)

مقررات ملی ساختمان (دانلود رایگان) ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] file%2F175101367%2F22fbaa51%2FMabhas_6_Moghararat_ Meli_Sakht.html%3Fs%3D1)

مبحث هفتم ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] file%2F175197008%2Fce2393b2%2FMabhas_7_Moghararat_ Meli_Sakht.html%3Fs%3D1)

پی و پی سازی ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] file%2F175197008%2Fce2393b2%2FMabhas_7_Moghararat_ Meli_Sakht.html%3Fs%3D1)

مقررات ملی ساختمان (دانلود رایگان) ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] file%2F175197008%2Fce2393b2%2FMabhas_7_Moghararat_ Meli_Sakht.html%3Fs%3D1)

مبحث هشتم ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] file%2F175125534%2F37aab72b%2FMabhas_8_Moghararat_ Meli_Sakht.html%3Fs%3D1)

طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] file%2F175125534%2F37aab72b%2FMabhas_8_Moghararat_ Meli_Sakht.html%3Fs%3D1)

مقررات ملی ساختمان (دانلود رایگان) ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] file%2F175125534%2F37aab72b%2FMabhas_8_Moghararat_ Meli_Sakht.html%3Fs%3D1)

مبحث نهم ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] file%2F175372948%2F60b88261%2FMabhas_9_Moghararat_ Meli_Sakht.html%3Fs%3D1)

طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] file%2F175372948%2F60b88261%2FMabhas_9_Moghararat_ Meli_Sakht.html%3Fs%3D1)

مقررات ملی ساختمان (دانلود رایگان) ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] file%2F175372948%2F60b88261%2FMabhas_9_Moghararat_ Meli_Sakht.html%3Fs%3D1)

مبحث دهم ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] file%2F175688975%2F88044b19%2FMabhas_10_Moghararat _Meli_Sakh.html%3Fs%3D1)

طرح و اجرای ساختمان های فولادی ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] file%2F175688975%2F88044b19%2FMabhas_10_Moghararat _Meli_Sakh.html%3Fs%3D1)

مقررات ملی ساختمان (دانلود رایگان) ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] file%2F175688975%2F88044b19%2FMabhas_10_Moghararat _Meli_Sakh.html%3Fs%3D1)

مبحث یازدهم ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] file%2F175190388%2F996b9f5a%2FMabhas_11_Moghararat _Meli_Sakh.html%3Fs%3D1)

اجرای صنعتی ساختمان ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] file%2F175190388%2F996b9f5a%2FMabhas_11_Moghararat _Meli_Sakh.html%3Fs%3D1)

مقررات ملی ساختمان (دانلود رایگان) ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] file%2F175190388%2F996b9f5a%2FMabhas_11_Moghararat _Meli_Sakh.html%3Fs%3D1)

مبحث دوازدهم ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] file%2F175182504%2Fcbe0c4f0%2FMabhas_12_Moghararat _Meli_Sakh.html%3Fs%3D1)

ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] file%2F175182504%2Fcbe0c4f0%2FMabhas_12_Moghararat _Meli_Sakh.html%3Fs%3D1)

مقررات ملی ساختمان (دانلود رایگان) ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] file%2F175182504%2Fcbe0c4f0%2FMabhas_12_Moghararat _Meli_Sakh.html%3Fs%3D1)

مبحث سیزدهم ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] file%2F175325283%2F2bd4ccd%2FMabhas_13_Moghararat_ Meli_Sakh.html%3Fs%3D1)

طرح واجرای تاسیسات برقی ساختمان ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] file%2F175325283%2F2bd4ccd%2FMabhas_13_Moghararat_ Meli_Sakh.html%3Fs%3D1)

مقررات ملی ساختمان (دانلود رایگان) ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] file%2F175325283%2F2bd4ccd%2FMabhas_13_Moghararat_ Meli_Sakh.html%3Fs%3D1)

مبحث چهاردهم ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] file%2F175400508%2F8e29a22%2FMabhas_14_Moghararat_ Meli_Sakh.html%3Fs%3D1)

تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] file%2F175400508%2F8e29a22%2FMabhas_14_Moghararat_ Meli_Sakh.html%3Fs%3D1)

مقررات ملی ساختمان (دانلود رایگان) ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] file%2F175400508%2F8e29a22%2FMabhas_14_Moghararat_ Meli_Sakh.html%3Fs%3D1)

مبحث پانزدهم ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] file%2F175666935%2Fb387474f%2FMabhas_15_Moghararat _Meli_Sakh.html%3Fs%3D1)

آسانسورها و پله های برقی ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] file%2F175666935%2Fb387474f%2FMabhas_15_Moghararat _Meli_Sakh.html%3Fs%3D1)

مقررات ملی ساختمان (دانلود رایگان) ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] file%2F175666935%2Fb387474f%2FMabhas_15_Moghararat _Meli_Sakh.html%3Fs%3D1)

مبحث شانزدهم ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] file%2F175293954%2Fbcc5f5aa%2FMabhas_16_Moghararat _Meli_Sakh.html%3Fs%3D1)

تاسیسات بهداشتی ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] file%2F175293954%2Fbcc5f5aa%2FMabhas_16_Moghararat _Meli_Sakh.html%3Fs%3D1)

مقررات ملی ساختمان (دانلود رایگان) ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] file%2F175293954%2Fbcc5f5aa%2FMabhas_16_Moghararat _Meli_Sakh.html%3Fs%3D1)

مبحث هفدهم

تاسیسات لوله کشی و تجهیزات گاز طبیعی ساختمان ها

مقررات ملی ساختمان (دانلود رایگان)
([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] file%2F175294156%2Fc10ffd87%2FMabhas_17_Moghararat _Meli_Sakh.html%3Fs%3D1)
مبحث هجدهم ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] file%2F175139940%2F12a8a99%2FMabhas_18_Moghararat_ Meli_Sakh.html%3Fs%3D1)

عایق بندی و تنظیم صدا ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] file%2F175139940%2F12a8a99%2FMabhas_18_Moghararat_ Meli_Sakh.html%3Fs%3D1)

مقررات ملی ساختمان (دانلود رایگان) ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] file%2F175139940%2F12a8a99%2FMabhas_18_Moghararat_ Meli_Sakh.html%3Fs%3D1)

مبحث نوزدهم ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] file%2F175197019%2Fa03f9265%2FMabhas_19_Moghararat _Meli_Sakh.html%3Fs%3D1)

صرفه جویی در مصرف انرژی ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] file%2F175197019%2Fa03f9265%2FMabhas_19_Moghararat _Meli_Sakh.html%3Fs%3D1)

مقررات ملی ساختمان (دانلود رایگان) ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] file%2F175197019%2Fa03f9265%2FMabhas_19_Moghararat _Meli_Sakh.html%3Fs%3D1)

مبحث بیستم ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] file%2F175183179%2F45a5e133%2FMabhas_20_Moghararat _Meli_Sakh.html%3Fs%3D1)

علائم و تابلوها ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] file%2F175183179%2F45a5e133%2FMabhas_20_Moghararat _Meli_Sakh.html%3Fs%3D1)

مقررات ملی ساختمان (دانلود رایگان) ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] file%2F175183179%2F45a5e133%2FMabhas_20_Moghararat _Meli_Sakh.html%3Fs%3D1)


لینکها تست شده در صورت خرابی لینک اطلاع بدید !منبع ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] log.com%2Fpost%2Fcategory%2F4)
([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] file%2F175183179%2F45a5e133%2FMabhas_20_Moghararat _Meli_Sakh.html%3Fs%3D1)دانلود از سرور سایت به ترتیب مباحث


[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]

[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]

[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]

امید عباسی
10th December 2008, 08:27 PM
دوست عزیز اول بگو با چه برنامه ای بازشون میکنی؟

امید عباسی
19th December 2008, 08:14 PM
با adobe pdf باید باز بشه

persian civil
29th January 2009, 02:05 AM
سلام رفیق....این مقررات ملی ساختمان همشون ویرایش جدید هستش؟دانلودهای شما کم وکسر نداره؟چون وقتی زیپ فایلات رو باز می کنم می بینم حجمش خیلی کمتر از همون فایلی هست که ازجای دیگه دانلود کردم....خیلی خیلی کمتر هستش...چندین مگابایت کمتر هستش......{زیپ فایلت رو باز کردم چندین مگابایت کمتر بود!!!!}

persian civil
29th January 2009, 02:09 AM
مثلا مبحث دهم شما زیپش رو باز می کنم حدود 800 کیلوبایت هستش ولی مبحث 10 ازpersiandrive.net گرفتم حدود 8مگا بایت بود!!!!!!!!!!!!!!

امید عباسی
29th January 2009, 07:48 PM
به سرفصل ها دقت کن

fooladfrp
9th April 2009, 07:03 PM
به سرفصل ها دقت کن

سلام خوبي دوست عزيز برا چي مبحث 9 دانلود نميشه وقتي دريافت كنم مبحث 8 مياد ميشه جوابم را بدين ممنون

امید عباسی
11th April 2009, 01:10 AM
سلام خوبي دوست عزيز برا چي مبحث 9 دانلود نميشه وقتي دريافت كنم مبحث 8 مياد ميشه جوابم را بدين ممنون

سلام دوست گلم

این اتفاق میتونه بخاطر جابجایی لینک ها در هنگام پست مطلب باشه...در اسرع وقت رسیدگی میکنم

m.a.f
22nd April 2009, 03:38 PM
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]

امید عباسی
7th August 2009, 04:35 PM
لینکهای زیر را چک کنید ....


دانلود مباحث 20 گانه مقررات ملی ساختمان:


مبحث 1 ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند])

مبحث 2 ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند])

مبحث 3 ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند])

مبحث 4 ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند])

مبحث 5 ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند])

مبحث 6 ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند])

مبحث 7 ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند])

مبحث 8 ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند])

مبحث 9 ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند])

مبحث 10 ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند])

مبحث 11 ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند])

مبحث 12 ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند])

مبحث 13 ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند])

مبحث 14 ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند])

مبحث 15 ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند])

مبحث 16 ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند])
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] [تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]
مبحث 17 ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند])

مبحث 18 ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند])

مبحث 19 ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند])

مبحث 20 ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند])

غلامرضا مظاهری تهرانی
23rd August 2009, 12:13 AM
دانلود نمیشه

امید عباسی
23rd August 2009, 12:16 AM
دوست عزیز من چندین لینک قرار دادم و همه لینکها تست شدست ... همه رو امتحان کن و اگه نشد بگو تا لینک جدید بزارم

lind
4th September 2009, 11:19 PM
و البته دانلود نمی‌شه!
لینکها مربوط به استانداری بوشهره. مبحث دوازدهم رو نمی‌شه دانلود کرد. من چندتای دیگه رو تست کردم و شد. ولی ۱۲ نمی‌شه.

salman rez
11th October 2009, 09:10 PM
با سلام دوست عزیز حجم برنامه ها در رابطه با سایتهای دیگه خیلی زیاده

LaDy Ds DeMoNa
24th October 2009, 08:15 AM
مبحث ششم مقررات ملی ساختمان

مدیر سایت | ۰۱ شهریور ۱۳۸۸
این کتاب شامل آئین نامه حداقل بار وارد بر ساختمانها و ابنیه فنی – تجدید نظر در استاندارد شماره ۵۱۹ سال ۱۳۷۹ – و آئین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله – استاندارد شماره ۲۸۰۰ ویرایش ۲ سال ۱۳۷۸ – می باشد.
این کتاب در هشت فصل و ۵ پیوست منتشر شده است.
نام کتاب: مبحث ششم مقررات ملی ساختمان (بارهای وارد برساختمان)
تهیه کننده: دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۰
حجم فایل: ۵٫۲۴ مگابایت
دانلود مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند])

orangephoenix
18th November 2009, 11:02 AM
سلام برای مبحث 19 که میخوام دانلود کنم میگه :
چنين فايلي براي دريافت وجود ندارد.


شما پس از چند ثانيه به صفحه ارسال هدايت ميشويد لطفا کمک کنید!

امید عباسی
18th November 2009, 06:47 PM
سلام به همگی دوستان

اینم لینکهای جدید:

مبحث 1 : تعاریف [تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند])
مبحث 2 : نظامات اداری [تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند])
مبحث 3 : حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق [تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند])
مبحث 4 : الزامات عمومی ساختمان [تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند])
مبحث 5 : مصالح و فرآورده های ساختمانی [تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند])
مبحث 6 : بارهای وارد بر ساختمان [تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند])
مبحث 7 : پی و پی سازی [تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند])
مبحث 8 : طرح اجرای ساختمانها بامصالح بنایی [تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند])
مبحث 9 : طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه [تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند])
مبحث 10 : طرح و اجرای ساختمانهای فولادی [تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند])
مبحث 11 : اجرای صنعتی ساختمانها [تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند])
مبحث 12 : ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا [تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند])
مبحث 13 : طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها [تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند])
مبحث 14 : تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع [تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند])
مبحث 15 : آسانسورها و پله برقی [تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند])
مبحث 16 : تاسیسات بهداشتی [تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند])
مبحث 17 : تاسیسات لوله کشی و تجهیزات گاز طبیعی ساختمان ها [تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند])
مبحث 18 : عایق بندی و تنظیم صدا [تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند])
مبحث 19 : صرفه جویی در مصرف انرژی [تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند])
مبحث 20 : علائم و تابلوها [تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند])

لینکهای کمکی دانلود برای بیست مبحث مقررات ملی ساختمانی:
مبحث یکم: [تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند])
مبحث دوم: [تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند])
مبحث سوم: [تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند])
مبحث چهارم: [تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند])
مبحث پنجم: [تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند])
مبحث ششم: [تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند])
مبحث هفتم: [تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند])
مبحث هشتم: [تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند])
مبحث نهم: [تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند])
مبحث دهم: [تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند])
مبحث یازدهم: [تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند])
مبحث دوازدهم: [تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند])
مبحث سیزدهم: [تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند])
مبحث چهاردهم: [تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند])
مبحث پانزدهم: [تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند])

مبحث هفدهم: [تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند])
مبحث هجدهم: [تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند])
مبحث نوزدهم: [تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند])
مبحث بیستم: [تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند])

mvajdian
29th November 2009, 01:27 PM
مبحث 10 جدید را لطفا قرار دهید

امید عباسی
30th November 2009, 12:38 PM
در صورتی که لینک فایل پی دی افش رو در اختیار همه قرار بدن ما هم قرار میدیمش

REZA2469
15th February 2010, 11:05 PM
مردمو سر کار گذاشتین؟

*مینا*
16th February 2010, 09:05 AM
مردمو سر کار گذاشتین؟
سلام
ضمن احترام !
کاربر گرامی این جا یک سایت علمی هست ، و تلاش همه ی دوستان در جهت پیشرفت سطح علمی یکدیگر !

لینک ها خطا می دادند ، که گزارش شد .

mhj1362sh
4th March 2010, 11:32 AM
سلام
مناسفانه لینک های دانلود مباحث مقررات را نمیتونم بگیرم
میشه منو راهنمایی کنید
سایتش را فیلتر کردند

moji5
5th March 2010, 03:35 PM
باید از فیلتر شکن استفاده کنید.
لینک های 4share سالم هستند.
لینک های پرشین درایو هم به دلیل مشکلات عضویت غیره فعال شده.

shabzade
19th April 2010, 11:50 PM
چنين فايلي براي دريافت وجود ندارد.این یعنی چههههههههههههه؟

mahsa69
15th October 2010, 11:37 AM
سلام من مقررات بیست گانه را نمی تونم دانلود کنم میشه منو راهنمایی کنید که چطور از این مطالب استفاده کنم

mahsa69
15th October 2010, 11:40 AM
من برای دانلود مباحث بیست گانه مشکل دارم اجازه دسترسی به من نمیده

AmirR13
15th October 2010, 02:49 PM
لینک که مشکل نداره
کافیه رو هر کردوم که خواستی کلیک کنی ، یه صفحه باز میشه که تورو به لینک مقصد هدایت میکنه ، اونجا هم کافیه دانلود رو بزنی و ، یه کنتور شروع میکنه به شمارش معکوس ، بعد ازاینکه شمارش معکوسش تموم شد ، میتونی فایل رو دانلود کنی.

abolhassan.n
9th November 2010, 08:57 PM
سلام دانلود نمي شه

AmirR13
9th November 2010, 09:23 PM
متاسفانه از منبع پاک شدن دوست گرامی

LaDy Ds DeMoNa
12th November 2010, 10:58 AM
لینک ها چک شد
تمامی لینکها سالم هستند!!!!!!!

AmirR13
12th November 2010, 12:07 PM
تشویش اذعان عمومی میکنید؟[cheshmak]
اصلاح کردم ، همه خراب نیستند ، اکثرا خرابند لینک های پست شماره 1

LaDy Ds DeMoNa
12th November 2010, 12:18 PM
تشویش اذعان عمومی میکنید؟[cheshmak]
اصلاح کردم ، همه خراب نیستند ، اکثرا خرابند لینک های پست شماره 1


شما جیب ما رو نزن تشویش اذعان عمومیتون ارزنیتون !!!!!!!
من پست خودم رو گفتم پست شماره #28 ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند])

AmirR13
12th November 2010, 12:40 PM
پست شماره 28 رو ویرایش کردم ، به پست شماره 2 تبدیل کردم ، امیدوارم حلال کنید و ممنون از محبتون ، مقید بود واقعا

azadspy
3rd January 2011, 06:45 AM
پست شماره 1 از روی وب من کپی کردن اینجا و بدون ذکر منبع ! من هم برداشتم فایل ها رو و اینبار روی خود دامین وب قرار میدم. [تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]

Asghar2000
5th January 2011, 10:11 PM
کلیه لینک های سالم این تاپیک به سرور سایت منتقل شدند!!

AZIME
9th August 2011, 12:16 PM
با سلام
چه جوری میشه مبحث 2 و 20 رو دانلود کرد؟با تشکر

shadbahr
29th September 2011, 10:08 PM
متاسم به خاطر اینکه ایت همهزحمت کشیدین سایت درست کردین اما نمی توانیم به آن اعتماد کنیم و انتظار لینک سالم داشته باشیم
جای بسی تامل است !!!!!

dokhtar irani
4th October 2011, 11:17 AM
سلام دوست عزيز .[ghahr]به خدا ديگه خسته شدم چرا اين مباحث مقررات ملي دانلود نميشه دارم ديوونه ميشم بگيد بايد چيكار كنم

mahdifm
10th October 2011, 03:34 PM
ایراد دارد و قابل دانلود نیست.

ebadimohsen65
16th October 2011, 01:24 PM
بابا چرا دانلود نمیشههههههههههههههههههههه ههههههههههههههههههههههههه هههههههه[nadanestan]

مندس احمدی
1st March 2012, 04:03 PM
با برنامه اینترنت اکسپلور

hossein.gh50
8th October 2012, 01:19 AM
Thanks for Your trouble[golrooz]

امیر 208
6th January 2013, 12:45 PM
سلام روی هرکدام از مباحث کلیک می کنم پیام صفحه مورد نظر یافت نشد ظاهر میشه ،از طریق سرور سایت میخوام دانلود کنم پیغام zend optimizer not installer ظاهر میشه کمکم کنید [tafakor]

n.y.m
22nd August 2013, 06:08 PM
اولش كه ميگيد بايد عضو بشيد،بعدش بايد فعال سازي كنيد،آخرم كه دانلود نميشه!يه كم برا وقت مردم ارزش قائل باشيد

M@hdi42
22nd August 2013, 06:15 PM
اولش كه ميگيد بايد عضو بشيد،بعدش بايد فعال سازي كنيد،آخرم كه دانلود نميشه!يه كم برا وقت مردم ارزش قائل باشيد

سلام دوست عزیز

فکر میکنم یا قصد شوخی با انجمن رو دارین ویا اینکه واقعا کم اطلاعید

تاریخ پست اول رو نگاه کنید:

21st October 2008 11:26 AM

تاریخ الان که 2013 هست

یه منها بزنین میشه5 سال. یعنی5 سال قبل این تاپیک زده شده برادر من. انتظار داری لینک دانلود سالم بمونه؟

موفق باشید

mohammadvaezi
23rd August 2013, 08:28 AM
سلام هیچ کدام دانلود نمیشه

abedibagheri89
17th May 2016, 04:03 PM
سلام. خسته نباشيد. من مبحث 20 مقررات ساختمان رو ميخوام ولي فايل ورد رو ميخواستم. امكانش هست؟

استفاده از تمامی مطالب سایت تنها با ذکر منبع آن به نام سایت علمی نخبگان جوان و ذکر آدرس سایت مجاز است

استفاده از نام و برند نخبگان جوان به هر نحو توسط سایر سایت ها ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد